Bảng giá

GIÁO VIÊN
GIÁO VIÊN PREMIUM
TỔ CHỨC
CUSTOMIZE
GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN PREMIUM TỔ CHỨC CUSTOMIZE
Miễn phí Đăng ký 2.784.000 đ/năm 3.480.000 đ/năm(-20%) 14.304.000 đ/năm 17.880.000 đ/năm(-20%) Liên hệ
Dung lượng lưu trữ 100 MB 100 GB 1 TB Tùy chỉnh
Mở khóa toàn bộ tính năng
Tổ chức nhiều đợt thi cùng lúc
Thống kê kết quả chi tiết trực quan
Không giới hạn số lượng học viên
Tài khoản quản lý 1 3 Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng bài test 20 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Kết nối API
Hỗ trợ trong giờ hành chính 24/7
Domain riêng
Tùy chỉnh brandname
Gói mở rộng
Hỗ trợ số hóa đề thi (tính theo số lượng câu) 10.000đ/câu
Thêm dung lượng lưu trữ tài liệu 100.000đ/tháng cho mỗi 50GB tăng thêm
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí