Bảng giá

GIÁO VIÊN
GIÁO VIÊN PREMIUM
TỔ CHỨC
CUSTOMIZE
GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN PREMIUM TỔ CHỨC CUSTOMIZE
Miễn phí Đăng ký 190.000 đ/tháng 990.000 đ/tháng Liên hệ
Dung lượng lưu trữ 100 MB 100 GB 1 TB Tùy chỉnh
Mở khóa toàn bộ tính năng
Tổ chức nhiều đợt thi cùng lúc
Thống kê kết quả chi tiết trực quan
Số lượng lớp học 5 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng học viên 100 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tài khoản quản lý 1 3 Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng bài test 20 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Kết nối API
Hỗ trợ trong giờ hành chính 24/7
Domain riêng
Tùy chỉnh brandname
Gói mở rộng
Hỗ trợ số hóa đề thi (tính theo số lượng câu) 10.000đ/câu
Thêm dung lượng lưu trữ tài liệu 100.000đ/tháng cho mỗi 50GB tăng thêm
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
zalo