Test Online là nền tảng số cung cấp giải pháp test online | đánh giá năng lực nhân sự toàn diện

Các dạng câu hỏi và bài tập phong phú
Các dạng câu hỏi và bài tập phong phú

✓ 8 nhóm với 27 dạng câu hỏi khác nhau phù hợp với nhu cầu giáo viên

✓ Tạo sự đa dạng cho bộ câu hỏi bài tập và bài kiểm tra

✓ Không gây nhàm chán cho học sinh khi làm bài tập

✓ Đánh giá đúng kiến thức của học sinh

Nhiều hình thức giao bài tập & kiểm tra
Nhiều hình thức giao bài tập & kiểm tra

✓ Đa dạng hình thức giao bài tập dành cho giáo viên

✓ Đáp ứng đúng nhu cầu của giáo viên và học viên

✓ Mục "Cuộc thi" tạo môi trường cạnh tranh học đường giữa các học sinh

Tạo lập đề thi, phiên thi nhanh chóng
Tạo lập đề thi, phiên thi nhanh chóng

✓ Quản lý đề theo lớp hoặc theo môn

✓ Tạo đề thi nhanh chóng từ ngân hàng đề hoặc tạo mới

✓ Tạo phiên thi với thời gian và trạng thái linh hoạt

✓ Dễ dàng làm bài trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động

Quản lý lớp dễ dàng
Quản lý lớp dễ dàng

✓ Kiểm tra số học sinh nộp bài và thời hạn nộp bài

✓ Kiểm tra số bài kiểm tra đã chấm và chưa chấm

✓ Xem tổng quát điểm số bài kiểm tra của cả lớp và của từng học sinh

✓ Kiểm soát dễ dàng việc giao bài tập cho từng cá nhân hoặc cho cả lớp

Chấm thi tự động, nhanh chóng, chính xác
Chấm thi tự động, nhanh chóng, chính xác

✓ Chấm thi tự động các câu hỏi trắc nghiệm có trọng số đã được thiết lập

✓ Hỗ trợ tối đa với việc chấm điểm các câu hỏi tự luận

✓ Để lại nhận xét nhanh chóng cho bài làm từng học sinh, giúp học sinh nắm được lỗi sai cần sửa

✓ Kết quả của bài thi được gửi đến người dự thi nhanh chóng

 Kết quả được biểu thị dưới dạng biểu đồ
Kết quả được biểu thị dưới dạng biểu đồ

✓ Tự động tổng hợp kết quả phục vụ cho công tác đánh giá thí sinh

✓ Nắm được tiến độ học tập và nắm kiến thức của từng học sinh

✓ Quản lý dễ dàng việc giao các đề bài tập khác nhau cho các học sinh trình độ khác nhau

Quản lý lưu trữ tiện lợi
Quản lý lưu trữ tiện lợi

✓ Dung lượng lưu trữ tối ưu

✓ Cho phép quản lý và sắp xếp nhiều loại file theo folder: Audio, Video, Hình Ảnh, GIF, ...

✓ Có thể mua thêm dung lượng lưu trữ khi cần thiết

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Digital liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
028 36226849

Gọi ngay
zalo